Reglement

Tegning av kontrakt

Innmelding skjer på epost eller ved tegning av kontrakt på skjema. Kontrakten er personlig og kan ikke overdras eller selges til andre. Medlemmet plikter å lese og følge reglementet som er tilgjengelig på hjemmesiden. Det forutsettes at medlemmet ikke har sykdommer/tilstander hvor trening ikke er anbefalt.

All trening skjer på eget ansvar og medlemmer kan ikke nekte å bli dopigtestet. Kunden plikter å oppgi korrekt personalia og kontaktinformasjon. Ved bytte av adresse, telefonnummer eller lignende skal senteret ha beskjed.

Frysing av medlemskap

Det er mulig å fryse kontrakt ved sykdom eller lignende. Det må da leveres en skriftlig søknad til treningssenteret i tillegg til relevant dokumentasjon (legeerklæring). Ved frysing av kontrakt må gjenstående del av kontrakten fullføres etter at fryseprerioden er over. Samlet kontraktstid forblir derfor uendret.

Oppsigelse av kontrakt

Løpende medlemskap må sies opp før den 20. i hver måned for å unngå å måtte betale for ny måned.

OBS! Medlemskap med bindingstid fortsetter å løpe etter endt periode inntil vi mottar skriftlig oppsigelse.

Ved ønske om oppsigelse før kontraktsutløp (i bindingstiden) må det leveres skriftlig søknad til treningssenteret og relevant dokumentasjon (flyttemelding e. l.). At kunden ikke finner tid til trening er ikke en gyldig grunn for oppsigelse av kontrakten.

Betaling

Kunden plikter å betale fakturaene innen betalingsfristen. Gjentatte manglende betalinger vil føre til at adgangskortet blir sperret uten varsel.

Fakturering vil skje rundt den 10. Hver måned, betalingsfrist vil være 10 dager.

Oppdeling av betaling: Ved tegning av årsavtale kan betalingen deles opp i månedlige avdrag. Det er kundens ansvar å ordne med fast trekk i

bank. Forfall på avdragene settes til den 20. i hver måned.

De under 18 år kan kun dele opp betaling ved foresattes godkjenning og signatur.

Ved prisendringer skal kunden ha beskjed om dette i forkant. Prisene kan ikke endres underveis i en kontrakt med bindingstid, her vil en eventuell prisjustering tre i kraft etter endt bindingstid. Med mindre annet er avtalt vil fakturaer sendes på e-post.

Manglende betaling

Flekkerøy Treningssenter kan kreve hele restsummen i en kontraktsperiode dersom ikke medlemmet overholder betalingsfristene og blir liggende tre måneder etter med betaling.

Aldersgrenser

Senteret har 15 års aldersgrense, vi praktiserer at man kan melde seg inn det året man fyller 15 år.

Nøkkelkort

Da senteret er ubetjent, får alle kunder tildelt eget nøkkelkort. Nøkkelkortet er personlig og kan ikke brukes/lånes av andre. Kortet skal registreres i kortleser før hver trening. Det er strengt forbudt å bruke eget kort som «døråpner» for andre eller å ta med andre som ikke er medlemmer inn i lokalene.

Treningssenteret skal ha beskjed dersom du mister kortet, det er ditt ansvar at andre ikke misbruker dette. Ved overtredelse av disse reglene vil kortet bli sperret. Alle må være ute av lokalet senest kl. 23.00.

Diverse

Barn har IKKE adgang i lokalene.
Frukt, sjokolade og lignende skal ikke nytes i treningsarealene.
Flekkerøy Treningssenter tar ikke ansvar for verdisaker/utstyr ol. som forsvinner fra lokalene.

Du er selv ansvarlig for egen trening og for å holde deg oppdatert på de regler/sikkerhetstiltak som til enhver til gjelder for senteret.

Området er av sikkerhetsmessige årsaker videoovervåket.

Kontakt

post@flekkeroytreningssenter.no
Tel: 95 73 06 46
Org.nr: 997329279

Åpningstider

05.00-23.00
Hver dag, hele året.

Her er vi

Østerøya 39

4625 Flekkerøy

 

Reglement